Ögonens tappar och stavar kan samarbeta för färgseende

En ny typ av nervbana har upptäckts där både tapparna och stavarna i ögon förs samman.

Det var i en studie på möss som forskarna hittade nervbanan där både tapparna och stavarna i ögonen förs samman.

Nervbanan innefattar de så kallade ganglioncellerna som knyter samman nervcellerna i ögonen med nervcellerna i hjärnan.

Det är första gången som man har ett tydligt bevis på att det finns celltyper som använder signaler från både stavar och tappar för att räkna ut färgen av någonting.

Förenklat kan man säga att tapparna i våra ögon, är känsliga för ljusets frekvens – alltså i det här fallet för färg – och är mest aktiva om dagen. Inom här typen av forskning har man inte tänkt sig att stavarna har något med färgseendet att göra.

Stavarna, däremot, är framför allt aktiva om kvällen och natten. Därför är de mer ljuskänsliga än tapparna.

Resultaten som presenteras i tidsskriften Nature gör att det finns större anledning att tro att liknande kopplingar finns hos oss människor eftersom den här typen av nervbanor är ganska lika mellan olika däggdjur.


Referens: Maximilian Joesch & Markus Meister.  A neuronal circuit for colour vision based on rod–cone opponency. Nature, 2016. DOI:10.1038/nature17158