Sökes: 400 nya lärare till Blekinge

3:14 min

Över 400 nya lärare och förskollärare kommer behövas i Blekinge de närmsta fem åren. Men de som nu utbildas till skolpedagoger räcker inte för att täcka upp behovet.

Nästan var sjunde lärare och förskollärare i Blekinge väntas gå i pension inom fem år. Och siffror visar att de som nu utbildas till skolpedagoger inte kommer räcka för att täcka platserna.

Påverkar negativt
Patrik Håkansson som är chef för utbildningsförvaltningen i Karlshamn är orolig för att standarden i skolan sänks framöver.

– Självklart är jag orolig för detta för det är ett allvarligt bekymmer. Hittar vi inte medarbetare som har den utbildning man ska ha så påverkar det verksamheten negativt, säger Patrik Håkansson.

Ökande elevkullar och nyanlända
Elevkullarna väntas också öka på vissa ställen i Blekinge enligt befolkningsprognoser. Utöver det tillkommer även alla nyanlända som ofta inte är med i befolkningsprognoserna, enligt Patrik Håkansson. Därmed kommer det behövas ännu fler lärare och förskolelärare inom fem år.

Samtidigt utbildar sig allt färre till lärare.

Fredrika Ter-Borch Bjurek är Blekinges representant i Skånes regionala samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter. Rådet består av representanter från kommuner och olika lärosäten som har lärarutbildningar i Skåne och jobbar för att förbättra skolverksamheten och påverka beslutsfattare.

Mer attraktivt
Enligt rådet är det upp till regeringen och riksdagen att se till att göra läraryrket mer attraktivt för att få bukt med lärarbristen och att det är svårt att göra något på kommunal nivå.

– Stadsmakterna måste agera och det måste ske snabbt, säger hon.