Götene

Utbildning om islam för alla kommunanställda

1:46 min

Samtlig personal anställd inom Götene kommun ska nu få utbildning om islam. Mer kunskap om religionen ska främja integrationen och underlätta i det multikulturella samhället, säger Robert Johansson på Religionsvetarna.

De nyanlända i svenska kommuner kommer från huvudsakligen muslimska länder, men kunskapen om islam i kommunerna är bristfällig. Detta gäller generellt, säger Robert Johansson från Religionsvetarna som är en politiskt och religiöst obunden grupp experter, utbildade vid Göteborgs universitet.

För att lyckas med integrationen satsar nu Götene kommun på utbildning för sina kommunanställda. Alla anställda ska få minst 3 timmar. De som sitter i beslutsfattande ställning får tre dagars utbildning.

Svåra men nödvändiga frågor som kommunen måste ta ställning till är till exempel hur kommunen kan fatta bra beslut för alla invånare utifrån kommunens egen värdegrund som jämställdhet mellan män och kvinnor och samtidigt ta hänsyn till religionsfrihet och inte särbehandla eller diskriminera någon.

Även allmänheten bjuds in till en öppen föreläsning om religion, islam och kulturmöten. Den hålls i Sessionssalen i Centrumhuset i Götene torsdag 21 april klockan 18.30 till 20.30

Föreläsningen handlar om grundläggande orientering i vad islam är, men också om kulturmöten i arbetsliv och vardag.

Utbildningen tar också upp religiös radikalisering bland unga och det faktum att man måste få prata om människors olikheter utan att bli kallad islamofob, säger Robert Johansson.