Ramberg: Busch Thors flyktinglinje har inte lönat sig

"Det tar tid att bygga förtroende", det är en fras Ebba Busch Thor återkommer till ofta. Problemet är att partiet inte byggt något alls sen den nya partiledaren tillträdde, snarare har förtroendet rasat ytterligare någon promille.

Ändå har det år som gått sen Busch Thor valdes erbjudit stora möjligheter för ett parti som vill ta större plats. Det politiska systemet har skakats av både en ovanligt svag regering och en kris i flyktingfrågan.  

Kristdemokraterna bytte tidigt, före andra partier och redan före partiledarskiftet, till en mer restriktiv flyktinglinje. Det finns inga tecken på att detta lönat sig. I stället har Sverigedemokraterna och på sistone i viss mån Moderaterna vunnit på flyktingkrisen.

I regeringsfrågan har partiet gått i zicksack sen valet. Förre partiledaren Göran Hägglund var en nyckelperson för att få till stånd
decemberöverenskommelsen med de rödgröna. Mindre än ett år senare var samma kristdemokrati ledande kraft för att riva samma avtal. Ebba Busch Thor är nu nöjd med omsvängningen trots att hon röstade emot den på partiets riksting.

Hon vädrar öppet tanken på att alliansen ska fälla regeringen redan i höst. Varken hon eller partiet kan alltså berömma sig om ett konsekvent agerande i frågan om hur Sverige ska få en stabil regering. Partiet har snarare drivit som ett löv i den borgerliga opinionsvinden.

Kristdemokraterna misslyckades med sin strategi inför valet 2014. Den gick ut på att vinna konservativa moderatväljare. De gick i stället till Sverigedemokraterna. Nu försöker partiet modifiera linjen. Nu ser man lågt hängande väljarfrukter också hos Sverigedemokraterna. Det är med dessa grupper Busch Thor vill genomföra sitt långsiktiga förtroendebygge.

Den valstrategi som bevisligen har fungerat för Kristdemokraterna i de senaste valen är att ingå i den borgerliga alliansen. När allianspartierna gått till val gemensamt har Kristdemokraterna kunnat få de stödröster som räddat partiet från att kastas ut ur riksdagen