Undrande revisorer i Oxelösund

Revisorerna i Oxelösunds kommun kräver i ett brev svar av kommunstyrelsen på om kommunen struntat i lagen om offentlig upphandling när man gett ett privat företag i Oxelösund i uppdrag att starta en mediautbildning.
Revisorerna vill också veta om kommunstyrelsen tror att kommunen kan bli skadeståndsskyldig för att man brutit mot reglerna.