Vårdförbundet i Sörmland positivt till serviceteam

1:13 min

Förslaget på en miljardsatsning för att inrätta serviceteam i sjukvården, som ska avlasta sjuksköterskor, möts av positiva tillrop från Vårdförbundet i Sörmland.

– Det skulle göra att de fick minskade arbetsuppgifter och skulle kunna ägna sig åt sjuksköterskeuppgifterna, säger Lena Lind, Vårdförbundet Sörmland.

Kristdemokraterna föreslår en satsning på 1,1 miljard för att starta upp serviceteamen, något som sägs kunna skapa över 6000 jobb i hela landet.
Tanken är att avlasta sjuksköterskor i vissa arbetsuppgifter, så att de ska kunna ägna sig åt de rent medicinska insatserna - något som till viss del redan förekommer i landstinget Sörmland med speciella logistikresurser.

Lena Lind från Vårdförbundet Sörmland menar däremot att sådana här team inte är lösningen på alla problem, som kommer med arbetsbelastningen.

– Samtidigt finns det vissa specifika arbetsuppgifter som bara en sjuksköterska kan utföra, som sätta nålar och ta prover. Ibland kan det vara bra att kunna komma in för att bädda och checka av läget med patienten, hur den mår och så. Visst tror jag att det kan avlasta, men sedan behövs det mer sjuksköterskepersonal i patientarbetet, säger Lena Lind.