Apotekare på sjukhus minskade antalet återinläggningar

2:11 min

Att ha en apotekare med i vårdteamet kring äldre patienter med demens kan halvera risken för att patienterna återinläggs på sjukhus på grund av besvär relaterade till läkemedel. Det visar en avhandling som lades fram vid Umeå universitet idag.

– Man måste lägga stor vikt vid läkemedelsbehandling av personer med demenssjukdom. Ett sätt att förbättra vården för dessa personer, enligt vår studie, är att göra det tillsammans med kliniska apotekare i vårdteamet, säger Maria Gustafsson, som idag lade fram sin doktorsavhandling vid Umeå Universitet. 

I sin studie har Maria Gustafsson undersökt 460 slumpvis utvalda patienter, 65 fem år och äldre med demenssjukdom eller kognitiv nedsättning. De har varit inlagda på två olika avdelningar, ortopedisk eller internmedicinsk, på Norrlands universitetssjukhus eller Skellefteå lasarett mellan 2012 och 2015.

Av dessa, fann man i studien, hade drygt 40 procent lagts in på sjukhus på grund av läkemedelsrelaterade problem. Annika Stööp Schlyter är specialist i geriatrik på Dalens sjukhus i Stockholm, och hon känner igen bilden.

– De patienter som kommer till oss har många läkemedel, och ofta dålig kunskap om sina läkemedel, säger hon. Det är ett av de vanligaste problemen som vi måste ta ställning till. 

I forskningsstudien har apotekare fått ingå i vårdteamen på sjukhusen. Där har de gjort fördjupade genomgångar av patienternas läkemedelslistor och framfört eventuella förändringsförslag till läkarna. I en annan del fanns inga apotekare i vårdteamen. 

Resultatet visade en minskning av återinläggningar på grund av läkemedelsbiverkningar för samtliga patienter under en uppföljning om trettio dagar. Under en längre uppföljningsperiod på 180 dagar sågs en halvering av risken för återinläggning för alla utom gruppen hjärtsviktspatienter.

Forskaren Maria Gustafsson tycker att det är ett klokt sätt att utnyttja apotekarnas kompetens och läkarnas resurser att låta apotekare ingå i sjukhusens vårdteam.

– Med dagens sjukvård där det går snabbt och resurserna är begränsade kan vi ta fram läkemedelsrelaterade fakta som gör att läkarna snabbare kan fatta beslut om läkemedel, säger hon. 

I entrén till Dalens sjukhus sitter Anita Cederberg som är 73 år. Honär en av många som bara ungefär hur många läkemedel hon själv tar.

– Fem, sex olika, tror jag. 

Känner du att din läkare har koll på vilka läkemedel det är du tar?

– Ja, självklart! Annars blir det ju kollaps i mitt huvud, säger Anita Cederberg.