Tandpatienter kan drabbas av senare postutdelning

1:38 min

Dagens krav på att 85 procent av de postade breven ska komma fram till nästa dag bör slopas, anser regeringens särskilda utredare. Det kan få långtgående konsekvenser inom tandvården.

– Vi skickar många bilder per post till tandtekniker för analys. Om det här förslaget genomförs, så får våra patienter vänta några dagar till på att få hjälp, säger Ulrika Dahl som är klinikchef på folktandvården vid Berga Centrum i Kalmar.

Kristina Jonäng, regeringens särskilda utredare, ska ta fram förslag på en ny postlagstiftning och lade fram ett delbetänkande på fredagen.

I dag ska 85 procent av breven komma fram till nästa dag och 97 procent inom tre arbetsdagar. Men det vill regeringens utredare ersätta med ett krav som innebär att 95 procent av breven ska delas ut inom två arbetsdagar.

Antalet skickade brev i Sverige har minskat med nästan 30 procent sedan millennieskiftet.

– Om det tar längre tid i båda ändar, så får våra patienter tyvärr vänta längre på att vi ska få vårt arbete klart, säger Ulrika Dahl.