Skuldkänslor plågar barnmorskor efter traumatiska förlossningar

1:23 min

Hur mår egentligen barnmorskor och förlossningsläkare efter att varit med och utfört en traumatisk förlossning? Det har en dansk studie tagit reda på och bland annat sett att en tredjedel av vårdpersonalen känner livslång skuld.

Forskarna lät drygt 1200 barnmorskor och förlossningsläkare i Danmark, svara på olika frågor om hur de känner sig efter att ha varit med om en mer eller mindre traumatisk förlossning.

Där kan oförutsedda händelser inträffat som, om det går riktigt illa, kan leda till livslånga komplikationer för mamman eller barnet.

I studien framgick att en av tre höll med om påståendet att de alltid skulle ha kvar skuldkänslor efter förlossningar som man upplevde att personalen borde haft bättre kontroll över.

Forskarna själva efterlyser fler liknande studier för att ta reda på hur man på bästa sätt kan stödja läkare och barnmorskor, som har blivit personligt påverkade på det här sättet.

Resultaten visar på vikten av öppna samtal på förlossningsenheter för att få möjlighet att prata ut om vad som kan ha gått fel och vad man kunde ha gjort bättre. Men även för att man ska kunna lära sig av varandras erfarenheter.

Det menar Pelle Lindqvist, docent och överläkare i obstretik på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, forskar om förebyggande åtgärder i graviditet- och förlossnings-komplikationer.

– Om man har en öppen attityd på en arbetsplats kan man prata om det här. Istället för att en person drar lärdomar av ett fall, kan fyrtio personer dra lärdomar av samma fall. Det kommer att förbättra vården på sikt, säger han.Referens: Katja Schröder et al. Blame and guilt - a mixed methods study of obstetricians' and midwives' experiences and existential considerations after involvement in traumatic childbirth, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia, 2016. DOI: 10.1111/aogs.12897