Storsatsning på cyklister

1:50 min

Luleå kommun växer i raketfart, men i takt med den positiva befolkningsutvecklingen så ökar även koldioxidutsläppen. För att komma till rätta med problemet så satsar kommunen närmare 70 miljoner kronor de närmaste tre åren på cyklismen.

Det var vid kommunfullmäktiges sammanträde i november förra året som Luleå kommun meddelade att de kommer att satsa 66 miljoner kronor de närmaste tre åren på cykeltrafiken i Luleå.

– Vi är en växande stad och vi vill också jobba väldigt hållbart. Vi ser att klimatet förändras och en av de största bovarna är koldioxidutsläppen som till stor del beror på biltrafiken. Vårt mål är att fler ska börja åka buss, cykla eller gå istället för att ta bilen, säger Lenita Ericson (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Luleå.

Redan förra året byggdes cirka två mil ny cykelväg i staden och satsningen fortsätter för att minska koldioxidutsläppen.

– I år kommer vi att satsa 6 miljoner kronor på en gång- och cykelväg längs Mjölkuddsvägen och Storhedsvägen. Sedan kommer 9 miljoner att avsättas till att förbättra befintliga cykelvägar. Längs med Haparandavägen kommer det också att bli en ny gång- och cykelväg, säger Ericson.

Att Luleå kommun storsatsar på cykeltrafiken kan göra att framkomligheten med bil kan bli begränsad på sina håll.

– Ska vi ha ett attraktivt centrum att vistas i, så kanske bilen får göra plats åt andra transportsätt, påpekar Lenita Ericson.