Kvinnliga iranska filmare i fokus på Ifema

2:13 min

Den kan inte visas hemma i Iran. Men nu besöker Firouzeh Khosrovani den feministiska filmfestivalen Ifema i Malmö, med sin dokumentärfilm Fest of Duty.

Lördagen ägnas åt kvinnliga iranska filmare.

Det är en film som inte kan visas officiellt i Iran eftersom den innehåller kvinnor utan hijab.

- Jag är ledsen att den inte kan visas, eftersom filmen är riktad till människor i Iran, säger Firouzeh Khosrovani

Hon kan låna ut DVD till enskilda och det finns mindre sällskap där den kan visas, men det är inte inför större publik.

Filmen följer två flickor, Melika och Maryam, från nio års ålder. Det är då deras religiösa skolning inleds. På en ceremoni ikläder de sig hijab, slöjan som täcker håret, och får lära sig vad som är de religiösa plikterna. Åtta år senare besöker Firouzeh dem igen. Medan den ena flickan valt en mer strikt religiös linje, så tar den andra av sig sin hijab så fort hon kommer inomhus, hon dansar gärna disko och drömmer om skådiskarriär. Det är två sätt att leva inomhus. Själv säger Firouzeh att hon inte tar ställning.

- Jag bedömer inte vilka skolning som är bättre, eller berättar vilken typ av familj och vilket liv som jag föredrar. Jag observerar bara två olika sätt i deras hem - i skolan är utbildningen ju samma

Det är inte bara drömmar, tro utan också ett religiöst tvivel som skildras i filmen . Och kanske kan de internationella visningarna öka förståelsen för livet i Iran, menar hon.

- Jag är emot att demonisera religiösa sätt att leva. Maryam har valt att bära hijab. Det är inte något som avkrävs henne utifrån. Det finns människor som väljer att ha det här livet. Och kanske kan det vara ett av budskapen med filmen utanför Iran, menar hon.

David Richter