Droger och hot bakom elevavstängningar i Örebro

Förra året stängdes nitton elever av från Örebros kommunala gymnasieskolor.

Hot och våld men också att eleven var påverkad av droger låg bakom besluten om avstängning.

Av de nitton avstängda eleverna var det bara nio som sedan återgick till studier i den kommunala gymnasieskolan.

På två år har antalet avstängda elever fördubblats och hittills i år har fem elever stängts av från gymnasieskolan.

Alla på grund av nyttjande av droger.