Höjd fuskberedskap vid högskoleprov

Universitets- och högskolerådet höjer nu beredskapen för att upptäcka fusk på lördagens högskoleprov. Vakter har fått instruktioner om att vara extra uppmärksamma och att titta efter saker som glasögon med kameror eller personer som filmar proven med sina klockor.

Förra hösten underkändes mer än 50 personer på grund av fusk. Närmre 88 000 personer har anmält sig till lördagens högskoleprov.

Efter höstens högskoleprov underkändes mer än 50 personer på grund av fusk. När det är provdags igen på lördagen har vakterna fått instruktioner om att vara extra uppmärksamma.

– Vi stärker provvakternas roll. De ska vara mer observanta på vad som pågår i lokalerna och påtala när man inte följer de anvisningar som finns, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Högskoleprovet skrivs på drygt 120 provorter runt om i landet. Till lördagens prov har närmare 88 000 personer anmält sig.

– Vi kommer att vara vaksamma och vara mer förberedda inför eventuellt fusk, säger Jan Lundquist, huvudansvarig för provet vid Lunds universitet.

– Nu vet vi lite mer. Kameralinser sitter i glasögonskalmarna eller det kan vara klockor som filmar.

Däremot har inte provvakterna rätt att visitera människor.

Vid provet i höstas uppstod misstankar om det fanns de som fuskade genom att smygfilma provet och sedan fått svaren upplästa via hörsnäckor.

En analys av UHR ledde till att 42 personer fick sina provresultat underkända i november eftersom de ska ha använt otillåtna hjälpmedel. Samtliga hade svarat efter ett identiskt mönster.

En förändring som är på gång är att alla provskrivare i framtiden ska försäkra på heder och samvete att de genomför högskoleprovet på ett korrekt sätt. Den som bryter mot en sådan försäkran kan bli polisanmäld.

– Vi hann inte med det till den här provomgången utan det kommer till nästa, säger Tuula Kuosmanen.