Mjölkkrona blev drygt en miljon på Gotland

Livsmedelskedjan ICA:s så kallade mjölkkrona, till stöd åt landets mjölkbönder, gav 1 045 747 kronor på Gotland.

Enligt ICA hade kampanjen brett stöd bland kunderna, bara någon procent valda att inte stödja aktivieten.

Totalt i landet har mjölkkronan gett 113 miljoner kronor extra i hela landet till mjölkbönderna det senaste halvåret.

Antalet mjölkbönder fortsätter att minska på Gotland. För ett år sedan fanns strax över 200 mjölkbönder, i slutet av januari i år var antalet 187.

En av Gotlands största mjölkgårdar har försatts i konkurs med skulder på över 70 miljoner till flera långivare, enligt Gotlands Allehanda.

Det är gårdarna Frindarve i Garda och Tjängdarve i Hemse, som drivits av Svante Bendelin, som lämnat in konkursansökan, med motiveringen att han är på obestånd och situationen inte är av tillfällig natur.

Gården i Garda har närmare 600 koplatser och sju anställda och konkursförvaltaren kommer tills vidare att driva verksamheten vidare och säger till GA att han hoppas att en intressent ska kunna ta över gården nästa vecka.