Anmäler att ensamkommande blev utan ansvarig socialsekreterare

Socialtjänsten i Angered har gjort en Lex-Sarah anmälan av sig själv
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


När så många ensamkommande barn kom i höstas blev 45 av dem i november utan ansvarig socialsekreterare.

Totalt kom 225 barn till hela Angered och man har sedan dess fortlöpande anställt fler socialsekreterare.