Östergötland

Tusentals avlopp i länet olagliga

6 100 fastigheter i Östergötland kan ha olagliga toalettavlopp. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta hela 37 år innan alla enskilda avlopp i Östergötland är åtgärdade.

I Östergötland finns 26 500 fastigheter med toalettavlopp som inte är anslutet till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 13 500 vara undermåliga, varav då 6 100 rent av kan vara olagliga. Det här visar en kommunenkät som VVS-fabrikanternas råd låtit göra.