Lördagen den 9 april 2016

Mer mångfald på Getterön tack vare människan

3:53 min

Våtmarksrestaurering och naturvårdsinsatser har gett resultat på Getterön. Nu är vadarfåglarna och gässen som rastar här fler än på länge.

Skärfläckan har blivit en symbolfågel och de vitkindade gässen är så många att en del av våtmarken betats ner till "golfbana". Författaren och konstnären Gunnar Pettersson berättar som sitt paradis Getterön i Halland.