Vattenspeglar och pelargång i förslag till nytt torg

I Ronneby finns det nu ett första förslag till hur det nya torget ska se ut.

Skisserna presenterades nyligen för politiker och tjänstemän i kommunen och innehåller bland annat en pelargång som kopplar ihop stadskärnans båda halvor, nya vattenspeglar och att den mur som idag finns på torget rivs.

Stadsarkitekt Helena Revelj säger till Sydöstran att skisserna ska ses som ett första utkast och ett underlag för framtida diskussioner.