Ydre

Ydre i topp om undervisning i modersmålet

Det råder stora skillnader i modersmålsundervisningen bland grundskolorna i de svenska kommunerna. Ydre hör till toppkommunerna i hur många som deltar i undervisning på sitt hemspråk.

Antalet elever som är berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan har ökat stadigt senare år.

I fjol handlade det om drygt 25 procent av grundskoleeleverna i landet 

I Ydre i Östergötland deltog 97,6 procent av elever berättigade till modersmålsundervisning medan endast 0,6 procent av eleverna deltog i Pajala, Norrbotten. Detta enligt Skolverket som granskat deltagandet för fjolåret.