Tung spektakulär transport genom Örebro i helgen

Förberedelserna är i full gång för att kunna transportera en 320 ton tung transformator från terminalen vid Svampen i Örebro till Lindbacka kraftstation natten mellan lördag och söndag.

Redan nu förbereds så att transporten kan korsa motorvägen vid Eurostop. Eftersom ekipaget är så brett och tungt kan det inte köra på någon av broarna över motorvägen.

– Det här är ett ovanligt uppdrag som vi planerat för i snart ett år, säger Fredrik Brenkle, arbetsledare på NCC och ansvarig för projektet. De senaste två veckorna har man förberett för avstängningen.

Transporten kommer följa en yttre ring i nordvästlig riktning men tränger även igenom delar av centrala Örebro.

Själva transporten som är 37 meter lång och 3.6 meter bred startar cirka  03.30 på lördag vid terminalen vid vattentornet Svampen.

En spektakulär U-sväng på E18/ E20 sker cirka 04.00.

De vänstra körfälten i vardera körriktningen på E18 /E20 är helt avstängda under helgen.

Transformatorn kommer från Siemens i Österrike där den har tillverkats för att slutligen landa i Örebro.

Transformatorn ska föra över el från en vindkraftspark till ett nybyggt ställverk som Svenska Kraftnät har byggt i Örebro.