Segregation i den glesa staden

11 min

Göteborg är en ovanligt glest bebyggd stad där flera förorter ligger långt ut och de centrala delarna inte är särskilt tättbebyggda. Etnologen Joakim Forsemalm har forskat om hur det här påverkar segregation i Göteborg. Hör också sociologen Moa Bursell i ett samtal i Ekots lördagsintervju.