Bygge av bro mellan Saudiarabien och Egypten kantas av komplikationer

2:59 min

Saudiarabien och Egypten kommer att förbindas med en bro över Röda Havet.
Det tillkännagavs igår i Kairo där den saudiske kungen Salman befinner sig på ett ovanligt fem dagar långt besök.

Saudiarabien betalar miljarder för att hålla egyptisk ekonomi ovan vattenytan och ser Egypten som ett nyckelland för att backa upp Saudiarabiens intressen i den geopolitiska maktkampen med Iran. Men på senare tid har saudierna inte varit helt nöjda med Egypten.

Kung Salman och president Sisi presenterade stolt det nya bro-projektet utan att avslöja några detaljer, men bron väntas öka både handel och turism mellan de båda länderna. Tusentals Saudier reser till Egypten på semester varje sommar, Egyptier åker på pilgrimsresa till Mecka och hundratuselals egyptier gästarbetar i Saudiarabien.

Men det finns misstankar om att tillkännagivandet av det storslagna broprojektet kan vara ett sätt att dölja de påtryckningar Saudiarabien enligt vissa bedömare vill utöva på Egypten. Enligt Saudiska affärsmän som nyhetsbyrån Reuters talat med, planerar Saudiarabien att börja låna ut pengar till Egypten, snarare än att skänka pengar.

Gulfstaterna och Saudiarabien har varit mycket generösa med sitt ekonomiska stöd till Egypten och president Sisi sedan makötvertagandet där det muslimska brödraskapet och president Mursi störtades. Brödraskapet sågs som ett existentiellt hot mot den oljerika Gulfen och stödet till den dåvarande generalen Sisi var strategiskt.

Men Sisi levde inte upp till förväntningarna, Egypten blev inte så stabilt som man hoppats, tvärtom har gripanden, försvinnande och Egyptens häxjakt på aktivister, islamister och oliktänkande givit Egypten mycket dåligt rykte. Igår kallade Italien hem sin Kairoambassadör i protest mot att man inte får reda på sanningen om mordet på den italienske forskarstudentenn Giulio Regeni.

Och på det geopolitiska planet, är det kampen mot ärkefienden Iran som styr Saudiarabiens agerande, inte hotet från det muslimska brödraksapet. Saudiarabien vill bilda en stabil sunnimuslimsk front mot IRAN där Egypten och de traditionellt konservativa sunnimsuslimska länderna ingår - men även Turkiet och Qatar - två stater som var entuisastiska uppbackare av det muslimska brödraskapet i Egypten. Och Turkiet väntas inte reparera sina relationer till Egypten utan något i utbyte i form av något slags försoning mellan regeringen Sisi och det muslimska brödraskapet. Det har därför funnits spekulationer om att Saudiarabien skulle ha utövat påtryckningar på Sisi att mildra tonen mot brödraskapet vars ledarskap sitter i fängelse, många dömda till långa fängelsestraff och dödsstraff.

Relationen mellan Saudiarabien och Egypten har ytterligare komplicerats av President Sisis nära relation till Rysslands Vladimir Putin. Putin stödjer Bashar Al Assad mot rebeller som Saudiarabien backar upp i Syrien. Saudiarabien har också visat missnöje med Egyptens ovilja att skicka marktrupper till Jemen, för att hjälpa Saudiarabien i kriget mot de iranstödda Houthirebellerna.