Hjo uppfyller inte de egna målen

1:42 min

I fjol satte kommunstyrelsen i Hjo upp elva mål för sitt arbete.
När det nu i vår var dags att utvärdera målen visade det sig att sju av dem inte uppfylldes.

Trots det skrala resultatet vill Catrin Hulmarker, moderat ordförande i kommunstyrelsen, inte se det som ett misslyckande.

– Det ser jag som helt naturligt då målens karaktär är av den typen. Vi kan inte räkna med att uppfylla målen så lätt. Det viktiga är att vi arbetar i den riktning som målet anger. 

Bland målen som kommunen inte når finns bland annat med att tjejer i tonåren ska vara nöjda med kulturutbudet i Hjo. Det kommer man att jobba vidare med. 

– Ja det kommer vi att göra. Det är inte tänkt att vi sak förändra varje år utan snarare påvisa för förvaltningen att det är ett viktigt område där vi ska fokusera extra mycket. Det får ta den tid det tar. Vi försöker skapa förutsättningar för att lyckas i arbetet i rätt riktning. 

Är målen för högt ställda ?

– Ja, ibland kan man bli lite deppig när man läser att målet inte är uppnått. Vi får stämma av vad som görs. Är det rätt saker och leder i rätt riktning med rätt syfte ?