Olycka vid Eurostop - vägen öppen igen

En trafikolycka inträffade strax efter lunch på E18/ E 20 mellan Norrplan och avfarten till Eurostop i Örebro i södergående riktning.

Det är den sträcka längs motorvägen som begränsats för en tung och besvärlig transport natten mellan söndag och måndag. Det är en 320 ton tung transformator som ska forslas från Svampenterminalen på norr till Lindbacka vid Karlslund.

E 18/ E20 vid Eurostop i Örebro är efter olyckan öppen igen men det är alltså bara ett körfält öppet i båda riktningarna på grund av förberedelser för den tunga transporten.