Psykisk sjukdom på agendan för nytt evenemang

1:31 min

Föreläsningar om okontrollerbar ilska, schizofreni och vilken roll tarmbakterier spelar för psykisk sjukdom. Det är något av de ämnen som tas upp på ett nytt evenemang på Psykiatrins hus i dag. 

Psykisk sjukdom uppmärksammas i Uppsala idag vid ett nytt evenemang på Psykiatrins hus. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för psykisk sjukdom.

– Psykisk sjukdom angår oss alla på olika sätt, som drabbad, närstående eller som medmänniska, säger Lisa Ekselius, professor i psykiatri och överläkare på Akademiska sjukhuset.

Hon anser att det är viktigt att nå ut till allmänheten och hitta en dialog kring psykisk sjukdom, som kan varar ett tabubelagt ämne. 

– Vi vill också nå ut med vår forskning, för att förstå och bättre behandla människor med psykisk sjukdom. 

Evenemanget kallas Märta Nasvell-dagen – uppkallat efter en sjuksköterska som arbetade vid Akademiska sjukhuset. Märta Nasvell verkade hela sitt liv för att den som är psykisk sjuk ska mötas med samma respekt som den som är kroppsligt sjuk.

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset ligger bakom halvdagen som hålls i eftermiddag på Psykiatrins hus i Uppsala.