Asylmottagande

Parker blir tomter för småhus i Östersund

Flera grönområden i stan blir uppställningsplats för de så kallade Attefallshus som ska bli bostäder för nyanlända och studenter i Östersund.

I Östersund börjar det klarna lite mer var kommunala bostadsbolaget Östersundshem ska placera närmare 40 av de 100 Attefallshus som bolaget ska köpa in och som P4 Jämtland berättat om tidigare.

Husen ska hyras ut till nyanlända och studenter och bostadsytan kommer att bli cirka 25 kvadratmeter per hus.

Flera grönområden i stan tas delvis i anspråk som tomtmark.

Tio hus monteras vid Blomstergården nära ÖSK-området nu i april.

Bygglovsansökningar för ytterligare tre områden har lämnats in, skriver Länstidningen.

Längst ner i Österängsparken planeras 12 hus. Åtta hus ska placeras i ett parkområde mellan Rådhusgatan (vid Edenbos) och Brunflovägen och åtta hus nedanför korsningen Tjalmargatan-Bangårdsgatan.