Myrdal: Jag är inte homofob

1:52 min

Sápmi sisters vägrade att ta emot Jan Myrdalssällskapets lilla pris med hänvisning till att Jan Myrdal är homofob. Men Myrdal säger att allt är ett missförstånd.

– Det är en missuppfattning, säger Jan Myrdal.

Vad är det de missuppfattar?

– De missuppfattar vad jag säger. Det är mig likgiltigt vad mina vänner eller ovänner har för sexuella relationer. Det angår mig inte.

Systrarna Mimie och Maxida Märak tackar nej till Robespierrepriset som de tilldelats för sin ”entusiastiska, envetna och slagkraftiga kamp för förtryckta minoriteter" som det heter i motiveringen. Men Mimie Märak säger till Dagens ETC att hon inte vill lyfta varken Jan Myrdal eller den franska revolutionären Maximilien Robespierre.

– Jan Myrdal har flera gånger uttalat sig om homosexualitet. På 80-talet ville han inte att homosexualitet skulle gå under hatbrottslagstiftningen. Han har också deltagit i ett upprop för att motarbeta homovigslar i kyrkan och uttryckt att det är synd om barn utan far, säger hon till Dagens ETC.

Jan Myrdal å sin sida menar alltså att systrarna missuppfattar det han säger.

– Jag är motståndare till anonym insemination eftersom folk har rätt att känna sitt ursprung. Dessutom behöver läkarna veta det om du åker in för något, säger han apropå att han tycker att barn behöver en far.

Så du anser att det är ett missförstånd mellan...?

– Ja, det är ett missförstånd! Om du går runt så kan du hitta en massa feminister speciellt som inte tänkt noga på den här frågan om varför man behöver känna till faderskapet. 

När det gäller varför han var med och skrev under det prästledda uppropet ”Bevara äktenskapet” 2006, som ville stoppa den ändring i lagstiftningen som gjorde äktenskapet könsneutralt så säger han att det handlar om att man inte kan eller ska påverka hur kyrkorna vill göra med vigslar.

– Jag är för att vigseln är en samhällelig juridisk historia. Vi kan inte bestämma vad kyrkor och moskéer ska tro. Det är mig likgiltigt om man är homosexuell eller hetereosexuell, vigseln är viktig men det är en statlig grej och inte en trosgrej.