Manifestation mot flytt av träd

2:22 min

Ett hundratal personer manifesterade under lördagen vid Hagakyrkan för att rädda träd i centrala Göteborg. 

Det är i samband med byggnationen av Västlänken som en del träd ska tas bort i centrala Göteborg.  I höstas gjordes tester där tre av lindarna i Allén flyttades. Detta har gått bra och Trafikverket vill nu gå vidare med att flytta en del träd.

När man flyttar träd måste det förberedas väldigt noga lång tid före själva flytten. Träden behöver två växtsäsonger i lövat tillstånd för att kunna utveckla sitt rotsystem inför en flytt. Därför har trafikverket planer på att börja förberedelserna för att flytta sex av träden vid Hagakyrkan redan om någon vecka. Detta är dock överklagat av Nätverket Trädplan och arbetena har därför försenats. Själva flytten är tänkt att ske nästa höst. Träden ska ge plats för station Haga.

– Det finns inte tillräckliga tillstånd för att börja med detta. Vi anser att man måste vänta på Mark- och miljödomstolens utslag innan man börjar göra dom här ingreppen, säger Barbara Lindell, Nätverket Trädplan som arrangerade manifestationen vid Hagaparken på lördagen.

Hon tror inte att träden kommer överleva en flytt:

– Dom träd som flyttades i höstas var planterade efter 1985. Träden man nu vill flytta är omkring 200 år gamla och då blir det en helt annan sak. Rotsystemen på dom här gamla träden är väldigt utbredda och det är väldigt osäkert om dom klarar av en flytt. Dessutom kommer omkring 200 träd i centrala stan tas bort, säger Barbara Lindell.

Ett hundratal människor manifesterade under lördagen för att visa på vikten av att bevara träden i stadsmiljön.