Bombardier tillbakavisar inblandning i Panama-skandalen

Bombardier som har sitt huvudkontor i Västerås tillbakavisar uppgifter om inblandning i Panama-skandalen som Ny Teknik publicerade i veckan.

Det var i veckan som SVT Uppdrag granskning avslöjade dokument som visar hur företag och rika personer gömmer pengar i skatteparadis. I en skriftlig kommentar till P4 Västmanland dementerar Bombardier uppgifterna om inblandning.

Pär Isaksson kommunikationschef skriver bland annat att "Bombardier tillbakavisar bestämt att vi skulle vara involverade i tveksamma eller "suspekta" transaktioner med en tredje part".    

Företaget hävdar också att man inte har haft några kontraktsmässiga relationer med bolag benämnt Rambo Management Inc.

"När det gäller Multiserv Overseas Ltd, ett brittiskt aktiebolag, har Bombardier slutit leveransavtal med dem avseende leverans av nyckelfärdiga signalsystemlösningar där Multiserv Overseas Ltds roll är tydligt avgränsad".

Och Pär Isaksson skriver också att bolaget följer den lagstiftning som gäller i olika länder.

"Bombardier följer en strikt uppförandekod på alla marknader inklusive nya marknader, så kallade emerging markets.Vår globala bolagsstruktur följer all gällande lagstigning, inklusive skattelagstiftning. Utöver kontraktsmässiga åtaganden lyder Bombardiers affärsverksamhet i huvudsak under de upphandlingsregler som råder i respektive land."

Panama-skandalen avslöjade hur företag och privatpersoner gömmer miljoner i skatteparadis.

Det var flera miljoner dokument som avslöjades i en gemensam granskning av journalister och medieföretag över hela världen .