Kronoberg

4 900 fastigheter kan ha olagliga toalettavlopp

I Kronoberg finns 21 300 fastigheter med toalettavlopp som inte är anslutet till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 10 900 vara undermåliga, varav 4 900 olagliga. Detta enligt en kommunenkät som VVS-Fabrikanternas Råd låtit göra.

Enligt enkäten skulle det ta hela 17 år innan alla enskilda avlopp i Kronoberg håller tillräcklig standard.

Alvesta har bäst toalettavlopp som inte är anslutet till kommunens avloppsnät och rankas 10:a i landet. Uppvidinge ligger sist i länsrankingen på 219:e plats.