Berndt bildar hållbar förening för kommande generationers skull

1:02 min

Nätverket Omställning Falun bjöd i dag in alla människor som vill utbyta tankar och tips om just hur vi skulle kunna arbeta för att ställa om delar av vårt samhälle, så det blir mer hållbart.

Ordförande för Nätverket Omställning Falun, Bernt Lindberg, vill göra en insats.

– Vi har varit ett nätverk sedan 2009, men nu vill vi försöka bilda en förening för att kraftsamla inför stora saker som vi ska göra framöver.

Bland annat förbereder man sig för ett stort möte som man ska anordna i September, då det kommer människor från hela landet från Omställnings-rörelsen. 

Frågan är då vad just begreppet Omställning går ut på för Bernt?

– Om vi ska få ett mer hållbart samhälle så måste vi ställa om delar av hur vi lever, så att våra kommande generationer kan leva vidare på jorden, säger Bernt som menar att samhället av idag håller på att krackelera.

– Ja, krackelerar. I allra högsta grad, säger han med emfas.