Ingen storregion 2019 om Moderaterna får bestämma

1:28 min

Det blir ingen storregion från och med 2019 om Moderaterna i Jönköpings län får bestämma.

På förbundsstämman som hölls i Olsbergs arena i Eksjö i helgen antogs en skrivelse om att det måste finnas en mycket tydligare beskrivning av vilket uppdrag och innehåll en ny region ska få innan man kan börja prata om ett startår.

– Vi tycker inte att det är tillräckligt underbyggt än, säger Gottlieb Granberg från Värnamo, som valdes till ny ordförande för länets moderater på stämman.

Beslutet ska dock inte tolkas som att Moderaterna är emot en storregion överhuvudtaget, menar han.

– Vi är inte emot en större region, men det ska vara väl underbyggt. En av anledningar till en större region är att arbetsmarknadsregionerna ska hänga ihop, så att man har naturliga kopplingar. Där jag kommer ifrån, de södra delarna av länet, där är vi rätt mycket riktade västerut än så länge.
– Rätt mycket pratar man bara om kartor, gränser och regionhuvudstäder och så. Det borde vara bättre att börja med nyttan med dem.

Var stämman enig om det här beslutet?

– Ja. Sen kanske man inte är enig om precis hur det ska se ut, men det är därför vi vill lyfta att man måste lugna ner sig lite, säger Gottlieb Granberg.


Utdrag ur Moderaterna i Jönköpings läns uttalande:

"Moderaterna i region Jönköpings län anser att när det gäller lokaliseringen av verksamheter måste det ske efter funktion och inte efter några kafferepsdiskussioner mellan några av parterna.

En så genomgripande reform med stor betydelse för hur Sverige styrs och hur den svenska demokratin fungerar är en i hög grad grundlagsnära fråga. I Sverige har vi en lång och god tradition av bred samsyn över blockgränsen när vi förändrar politikens spelregler. Moderaterna i region Jönköpings län anser att  Regeringen inte bör driva igenom bildandet av storregioner utan en stark folklig förankring och bred politisk enighet i frågan."