Pojke fick inte sin medicin

En pojke som bor på ett boende i Simrishamns kommun har inte fått sin medicin som han ska.

Han har latent tuberkulos och ska ha medicin varje morgon, något som personalen ansvarar för.

Men trots påpekanden har medicinen inte getts, och nu Lex Sarah-anmäler föreståndaren på boendet det hä