Östergötland

Priser på småhus fortsätter uppåt

Priserna på småhus fortsatte att öka under årets första kvartal och Östergötland hör till de län där ökningen var snabbast. Det visar nya siffror från Lantmäteriet.

Allra snabbast prisökning var det i Kronoberg och Värmland med sex procent, i Östergötland var siffran fyra procent.

Sett till hela landet ökade priserna med två procent jämfört med sista kvartalet 2015.

Enligt Lantmäteriet beror den uppåtgående trenden för priser på småhus på stabila inkomster för hushållen, låga räntenivåer och en brist på småhus.