Internationella insatser

Vägledande dom om svenska militärens afghantolkar

Domen gällande de tre tolkar som fick permanent uppehållstillstånd efter att ha arbetat för svenska försvaret i Afghanistan har nu vunnit laga kraft.

– En vägledande dom som är unik i Sverige, säger Callis Amid på Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna.

De tre tillhörde en grupp tolkar som gemensamt ansökte om asyl i Sverige efter att ha arbetat åt den svenska Isafstyrkan under kriget i Afghanistan.

Migrationsverket nekade dem asyl eftersom de inte befann sig i Sverige när ansökan gjordes. Deras fall har sedan prövats genom reglerna om särskild anknytning till Sverige via arbetet åt Isafstyrkan.

Efter flera år av juridisk kamp prövades ärendet i Migrationsdomstolen som dömde till tolkarnas fördel. Domen har nu vunnit laga kraft.

– Det är väldigt glädjande eftersom det innebär att fler tolkar i samma situation har möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd på samma grunder, säger Callis Amid.

Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, säger till TT att myndigheten har fattat beslut om att inte överklaga av processtekniska skäl.

– Vi är så bundna av domstolens avgörande i den delen där det handlar om Europakonventionens tillämpning, säger Bexelius.

Den svenska Isafstyrkan använde sig av lokalanställda tolkar i Afghanistan 2006-2014 för att kommunicera med civilbefolkningen och afghanska säkerhetsstyrkor.

I juli 2012 lämnade 24 av tolkarna in en gemensam asylansökan till ambassadkontoret på den svenska basen i Mazar-e-Sharif. Tolkarna bad om svenskt uppehållstillstånd i samband med att den svenska insatsen avvecklades.

Ett antal afghanska tolkar som lyckats ta sig till Sverige har tidigare beviljats asyl.

Helena Wande/TT