Ingen skolstart på Svartådalens skola i Västerfärnebo

Det blir ingen skolstart till hösten på Svartådalens skola i Västerfärnebo i år heller. Bara 27 elever är anmälda, och det är för få.

Det krävs ett elevantal på 50 för att få det att gå runt ekonomiskt.

Under söndagen höll styrelsen och arbetsgruppen för Svartådalens Skola AB ett möte där man informerade om att det inte blir någon start av skolan.

Vid mötet deltog politiker från alliansen som också var besvikna för att skolan inte kunde starta.

På mötet kom man också överens om att fortsätta diskussionerna för bygdeutveckling, som skola, bostadsbyggande, fibernät och företagsutveckling.