Per-Anders Lindfeldt: Det var underbart att får avsluta så här