Svenska pengar i bolaget som vill stänga Findus fabrik

2:19 min

Den första AP-fonden har ett stort aktieinnehav i ägarstrukturen bakom företaget som tänker lägga ned Findus produktion i Bjuv. Nu kräver Vänsterpartiet att regeringen skapar nya direktiv för vad pensionsfonderna ska kunna investera i.

– Jag tycker att det är ett svek mot de som jobbar i Sverige. Man flyttar ut lönsam, välskött produktion ur landet, därför att deras pensionspengar sätts in i spekulativa företag som bedriver den här typen av affärer.

–Jag tycker att det här är regeringens ansvar, därför att det är de som sätter upp spelreglerna för AP-fonden, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Den statliga pensionsfonden Första AP-fonden är en av de större ägarna i riskkapitalbolaget Pershing Square Holdings, som har säte i skatteparadiset Guernsey.

AP-fonden har ett aktieinnehav värt 1,4 miljarder kronor i bolaget. Pershing Square Holdings är i sin tur storägare och har representanter i styrelsen för Nomad Foods, bolaget som nu lägger ned Findus produktion i Bjuv.

Första AP-fondens ledning vill inte kommentera sitt ägande i Pershing Square Holding och dess påverkan på nedläggningen i Bjuv.

Kommunikationschef Ossian Ekdahl skriver i ett mejl till Ekot: "Det ligger på företagsledningarna att ta beslut angående hur verksamheten ska utvecklas, lokaliseras och organiseras. Det varken kan eller ska ägarna påverka".

– Jag tycker att det är ett bedrövligt svar. Första AP-fonden ska säga att de kommer dra ut allt sitt kapital ur det här företaget som äger Nomad Foods om man fullföljer nedläggningen i Bjuv. Jag tror att det är det enda språk som spekulanterna begriper är börskurser och pengar, säger Jonas Sjöstedt.

Under vintern brast förhandlingarna i pensionsgruppen om förändringar av AP-fonderna. Regeringen hade föreslagit att de skulle styras av en särskild AP-fondsnämnd som skulle följa upp AP-fondernas placeringar och som skulle lyda under regeringen.

Finansmarknadsminister Per Bolund ville bland annat att fonderna skulle vara ledande i klimatomställningen. Kritikerna kallade det hela för politisk styrning. I dag vill inte Per Bolund kommentera Första AP-fondens ägande i Nomad Foods, eller bemöta Jonas Sjöstedts krav på politiska direktiv.

– Jag tycker att man omedelbart ska se över reglerna för AP-fonderna så det här inte kan upprepas. Jag tycker att de ska ha ett tydligt uppdrag att utveckla näringslivet i Sverige, bygga nya lönsamma företag och komma in med kapital i dem, och att man aldrig ska medverka till att lönsam produktion flyttas ur landet, säger Jonas Sjöstedt.

Är inte AP-fondernas uppgift att fixa bra avkastning till våra pensioner?

– Det finns ingen motsättning i det. Om vi ser till att behålla bra jobb i Sverige och bygga ut nya, då stärks den svenska ekonomin.