Gävle vill ha statligt stöd

Arbetsmarknadsläget i Gävleborg förväntas bli mycket dystert med minskad eller oförändrad sysselsättning det närmaste året. Prognosen för länet är, till följd av varslen inom IT-och telekombranschen, den sämsta i landet. Det framgår om man jämför prognoserna från 16 av landets 21 Länsarbetsnämnder.
Särskilt i Hudiksvall och Söderhamn väntas fortsatt kraftigt ökande arbetslöshet Under det senaste året har över 2000 varsel om uppsägningar drabbat enbart Gävle - och det har smittat av sig på hela länet. För att få fart på Gävle kommun - motorn i länet - har i dag statsrådet Ulrika Messing fått ta emot en begäran om statligt stöd från kommunalrådet Mats Ågren. Ett annat förslag för att möta arbetslösheten och den dystra framtiden som flera prognoser målar upp - det är att satsa mer på utbildning av arbetslösa. Det är nåt som förordas av både statstrådet Ulrika Messing som Hudiksvalls kommunalråd Sven-Åke Thoresen.