Första trikinvildsvinet i Dalarna

För första gången har kött från ett vildsvin i Dalarna visat sig innehålla trikiner.

Trikintestet är också det första bekräftat positiva från vildsvin i Sverige i år, skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

I Dalarna har trikiner — parasitära maskar som kan ge upphov till infektionssjukdomen trikinos hos människor — tidigare även påvisats i björn, rödräv och varg.

Allt kött som ska säljas eller ges bort från vildsvin och andra djur som kan bära på trikiner måste testas. Omkring 90 000 vildsvinsprover skickades i fjol till svenska laboratorier.

Varje år brukar en handfull av proverna från södra och mellersta Sverige vara positiva.

För att en människa ska kunna insjukna måste köttet vara otillräckligt upphettat.