Kronoberg

Småhuspriserna ökar mest i Kronoberg

Priserna på småhus fortsatte att öka under årets första kvartal. Snabbast ökning ses i Kronobergs och Värmlands län.

Färska siffror från Lantmäteriet visar en fortsatt uppåtgående trend för priserna på småhus under det första kvartalet 2016. Sett till hela riket ökade priserna med två procent jämfört med sista kvartalet 2015.

– Hushållens inkomster är stabila, räntenivåerna är låga och det finns en brist av småhus, säger Henrik Roos, chef för sektionen fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

Störst var prisökningen i Kronobergs och Värmlands län som uppvisar en prisutveckling på plus sex procent. I Gotlands län ökade priserna med fem procent, medan Västernorrland och Östergötland såg en ökning på fyra procent.

I Stockholms län, Västra Götaland och Skåne ökade priserna med tre, två respektive en procent.

– Det är ändå en av de högsta ökningarna i reella priser. Stockholm har fortsatt en anmärkningsvärd prisuppgång, vilket beror på att vi har en obalans i marknaden. Storstäderna har varit loket som har dragit marknaden framåt, säger Henrik Roos.

Huspriserna i Dalarna, Gävleborg och Jämtland stod still, medan de i Västerbotten och Norrbotten minskade med en respektive fyra procent.

Under förra året ökade priserna på småhus i riket med totalt elva procent. Snabbast var utvecklingen i Gotlands län där huspriserna ökade med hela 27 procent under 2015. Även Norrbotten och Västerbotten, som alltså backar under årets första kvartal, såg en positiv prisutveckling sett till hela förra året.

-Om alla parametrar ligger kvar så skulle jag tro att vi får en fortsatt uppgång under året, men kanske inte lika hög som föregående år, säger Henrik Roos.