Vilja att betala för skoterleder skiljer stort i landet

Skoteråkarna blir fler och kraven på underhåll av skoterleder ökar. Men viljan att betala för det inte given.

Nationella Snöskoterrådet har frågat 2000 skoterförare i landet om hur de ställer sig till en avgift för att köra på statliga leder.

I Dalarna, där leder numera är vanliga, var 6 av 10 positiva till avgiftsfinansierat underhåll.

I Norrbotten, där såna leder knappt förekommer, var det bara 3 av 10 som kunde tänka sig att betala.

Mellan ytterligheterna ligger Jämtland och Västerbotten.