Drogproblem ökar bland ensamkommande

2:25 min

Dagligen kommer hjälpsökande ensamkommande ungdomar till Maria ungdoms akutmottagning i Stockholm.

Mathias Sjöberg, överläkare på Maria ungdoms akutmottagning för ungdomar med alkohol och missbruksproblem i Stockholm, är bekymrad över utvecklingen.

– Här på Maria ungdom har vi sett en ökning av ensamkommande flyktingbarn. Förut var det vi såg någon per månad, nu har det ökat så att vi träffar ensamkommande flyktingbarn varje dag.

Det ökade vårdbehovet för gruppen ensamkommande barn och unga har flera landsting rapporterat om i landet, enligt Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

– Vi kan konstatera att på några ställen ser man lite fler som kommer med behöva av hjälp för drogberoende, säger han.

Till Maria ungdoms akutmottagning i Stockholm kommer vårdsökande flyktingungdomar antingen till akuten med polis. Eller så har de uppmanats att söka vård av någon person i skolan eller på sina boenden, säger överläkare Mathias Sjöberg. Han ser allt fler flyktingungdomar som dövar sin ångest med cannabis eller opiater.

– De bär på svåra trauman både från sina hemländer men också från flykten till Sverige. Det kan handla om krigshandlingar, sexuella övergrepp, separationer från nära anhöriga. Och att man tappar bort sina nära och kära under flykten.

Några av ungdomarna kommer till akuten med hjälp av gränspolisen Christian Frödén eller hans kollegor. Han arbetar sedan ett par år uppsökande mot gruppen ensamkommande barn och unga i Stockholm och har sett mycket av drogproblematikens utveckling.

– Det är en mycket större omfattning än vad jag har sett tidigare. Det är en stor utökad grupp som rör sig på plattan och fler och fler faller in i droger.

Vilken typ av droger handlar det om?

– Det börjar med marijuana, och går vidare till narkotikaklassade läkemedel och även heroin, säger Christian Frödén.

Han berättar att många av ungdomarna är i 16-årsåldern. Det han ser är killar som går ner sig, blir slitna och tappar hoppet.

– Man ser att de blir glåmigare och magrar och blir bara skinn och ben, säger Christian Frödén.