Vilken färg ska det bli på residenset i Härnösand?

2:26 min

Residenset i Härnösand ska genomgå en omfattande totalrenovering utvändigt. Och även om arbetet inleds redan nu så är det inte klart än vilken färg byggnaden kommer att få.

Vad tycker du om att residenset kan komma att byta färg? Vilken färg tycker du skulle vara fin? Kommentera!

Statens fastighetsverk har inlett en utredning om vilken färgsättning som är den mest korrekta utifrån olika kriterier. Ursprungligen hade byggnaden en ljusare färgsättning, samtidigt väger man in byggnadens roll i den nutida stadsbilden.

Utöver det ska all puts på fasaden bytas ut till traditionell kalkputs då den nuvarande har sprickor som kan leda till ett större haveri. Alla sjuttiofem fönster ska också renoveras. Hela renoveringen väntas vara klar i december.