Idag beslutas om nedläggning av Järvenskolan

1:01 min

I slutet av förra veckan fick rektorn, lärarna och eleverna på Järvenskolan i Gunnarskog reda på att deras skola ska läggas ned efter vårterminen.

Enligt den nya skolorganisationen som Arvika kommun står inför så var den ursprungliga planen att skolan skulle läggas ned om fyra år, alltså 2020, efter att nytt högstadium har byggts inne i centrala Arvika

Idag tar dock kommunstyrelsen i Arvika ställning till den nya rekordsnabba förändringen; Järvenskolan i Gunnarskog läggs ner efter vårterminen.

– Jag trodde inte det var aktuellt över huvud taget, säger Carin Gannholt som är rektor på Järvenskolan.

Ansvariga politiker på Arvika kommun vill inte kommentera nedläggningen innan kommunstyrelsen fattat sitt beslut.