P4 Granskar

Leif Silbersky: Inte rättssäkert

Både Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och försvarsadvokat Leif Silbersky är kritiska till hur domstolarna godkänner häktningar.

P4 Västerbotten har granskat ersättningarna som oskyldigt häktade fått de senaste tio åren. 

Det som framgår av granskningen är att antalet fall där oskyldiga fått ersättning för tid de spenderat inlåsta har mer än fördubblats sedan 2005. 

En halv miljard kronor har staten, det senaste decenniet, betalat ut i ersättning till de brottsmisstänkta.

— Från samfundets sida så har vi vid upprepade tillfällen framfört kritik mot domstolarnas i det närmaste bifall om häktning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Försvarsadvokat Leif Silbersky är vassare i sin kritik och menar att rutinerna kring häktningar inte är rättssäkra. 

— Nej, inte om det innebär att oskyldiga hamnar i nätet för att man ska vara säker på att skyldiga också gör det, säger Silbersky.