Morgonen med Anders Liljeqvist

Lär dig om naturen med appar

2:20 min

Kan natur-appar hjälpa oss när vi är ute i naturen? Reporter Adam beger sig ut i naturen med appar tillsammans med Rune Lindkrantz, ordförande i STF Östra Skåne.

Denna vecka är Johan Pettersson på kurs och praktikanten Adam Bergsten tar över Johans roll i morgonshowen. Denna måndagsmorgon beger han sig ut i naturen med natur-appar på sin smarta telefon. Kan en sådana appar hjälpa oss i naturen och hör teknik och natur ihop?

Till sin hjälp har Adam med sig Rune Lindkrantz, ordförande i STF Östra Skåne. STF jobbar aldrig med teknik när de vandrar, utan förlitar sig på kunskapen hos deltagarna. När Adam visar Rune apparna, blir han dock nyfiken och kan tänka sig att lära sig mer om dem. Han tror att föreningen skulle kunna ha nytta av dem vid vandringarna, även om många är kunniga på just fåglar och växter.

Här är apparna vi använde i programmet:

  • Vilken Fågel? (Endast Android): Lär dig känna igen de vanligaste fåglarna och hur de låter.
  • LärKvitter: Jordbruksverkets app där du kan lära dig känna igen svenska fåglar och hur de låter. Du kan också lära dig mer om fåglarna och se hur beståndet har förändrats över tid.
  • Kringla (Android)/Fornfynd (iPhone): Använd en kartfunktion i appen för att hitta fornlämningar och andra kulturminnen i närheten av där du är.