Långa väntetider vid beslut om lantbruksstöd

Samtidigt som många lantbrukare går på knäna är det just nu stora förseningar när det gäller att få beslut för sina sökta stöd inom Landsbygdsprogrammet.

Lantbrukare kan söka bland annat stöd för projekt och investeringar, men på grund av många ansökningar, hög arbetsbelastning och ett nytt regelverk och byte av IT-system ligger handläggarna på Länsstyrelsen efter i sitt arbete.

De hoppas på att majoriteten av ansökningarna ska vara behandlade innan sommaren, även om det är osäkert att det blir så.