Kulturarbetare som flytt till Sverige osynliggörs

2:33 min

Kulturarbetare som fått uppehållstillstånd i Sverige kan i dag inte skrivas in i sin egen yrkeskategori vid arbetsförmedlingen eftersom systemet inte tillåter det.

Men nu ska Arbetsförmedlingen utreda vad som behövs för att kunna registrera de kulturarbetare som fått uppehållstillstånd redan under de första två åren. Journalisten och författaren Anthony Merjan blev tvungen att skriva in sig som student när han 2014 kom till Sverige från Syrien.

– Jag flydde från en diktatur till en demokrati, och så var det första problemet jag stötte på att jag inte kunde fortsätta mitt yrke här i Sverige, I was shocked actually.

Jag blev chockad över att inte kunna få mitt yrke registrerat, säger Anthony Merjan. Det tar i dag flera år innan kultuarbetare efter att ha fått uppehållstillstånd, kan skrivas in vid arbetsförmedlingen som just kulturarbetare. Det innebär att de blir de osynliga för arbetsgivare och kulturinstitutioner.

Att det idag i ett första skede inte är möjligt att registrera kulturyrken beror på att den som fått uppehållstillstånd som steg ett skrivs in vid den så kallade etableringsenheten, där möjligheten att skriva in sig som kulturarbetare inte finns i systemet.

Men nu utreds vad som behövs för att kulturarbetsförmedlingen ska kunna bli en del av etableringsenheten och på så sätt göra det möjligt för de kulturarbetare som fått uppehållstillstånd att skriva in sig i sin yrkeskategori redan under de första två åren.

Mikael Engelmark är chef på Arbetsförmedlingen kultur och media. 

- Vi har som på AF kultur och media att 2017 ha ett system där vi möter personer som har fått ett uppehållstillstånd, på ett väldigt tidigt stadium för att kunna kartlägga och hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

Författaren och journalisten Anthony Merjan välkomnar satsningen. Jag förväntade mig inte att få ett jobb genom kulturarbetsförmedlingen utan mer ett kontaktnät, säger han.

– Att få kontakt med de som jobbar inom svenskt kulturliv är det första steget för att kunna fortsätta här i Sverige.

Det är många fler än Anthony som har erfarenhet av det här, säger Ola Öhlin som i över tio år har drivit kommunala projekt för hitta nyanlända kulturarbetare och hjälpa dem att skapa ett kontaktnät och med lite tur få ett jobb eller en praktikplats. Arbetsförmedlingens nya strategi kommer inte en dag för tidigt, tycker han. Den som vill fortsätta sitt konstnärskap här i Sverige måste få sin yrkesidentitet erkänd.

– Personen har flytt från sitt nätverk, blivit av med hus och hem och kanske delar av sin familj här blir man då också fråntagen sin yrkesidentitet, vad har man då kvar? Och det här är personer med ett internationellt nätverk så det ger också stora möjligheter för etablerade kulturskapare här i Sverige.