Maj cera nasul substansura arakhle

1:34 min

Nasul substansura thaj kasave substansura so naj lashie pe natura sas arakhle ande chavorenge khelimaske bajura.

Ame arakhlam kadal substansura ande plastikura khaj ame djanas shaj te aven kadal substansura, maj butivar arakhel pe kado ande e maj lezne khelimske bajura, phenel e Karin Rumar anda Kemikalieinspektionen.

Vi te si kade ke e ispektsia sikadas ke si nasul thaj toxicne substansura sikavel kadi inspektsia ke maj cera si akanak sar maj anglal.

Maj anglal arakhlas pe e substansura ande 20-25 procenti anda e plastikove bajura thaj adjes ande 15 procenti.

Kemikalieinspektionen kerde inspektsia pe 112 plastikove khelimaske bajura thaj anda kadal sas 17 bajura khaj sas andre substansura khaj nashtik te shiol pe ande plastika.